BALANS portret 2 Wim van der Zanden

Mijn missie

Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens en streef naar een Beter Boxtel, waarbij het beleid van de gemeente in BALANS is, en dan bedoel ik dat er naar de belangen van de mens, de natuur en de economie gekeken wordt. Willekeur moet uitgebannen worden en er moet een zo open en transparant mogelijk bestuur zijn, waarbij vage nietszeggende termen plaatsgemaakt hebben voor concrete heldere acties, zodat de burgers weten waar ze aan toe zijn. De gemeente faciliteert ondernemende burgers, bedrijven en verenigingen en stimuleert hen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Mijn achtergrond

Ik ben geboren in 1970 en na de basisschool (De Angelaschool) ben ik naar het Jacob Roelands Lyceum (JRL) gegaan en daar geslaagd voor het Atheneum B. Vervolgens heb ik de Agrarische Hogeschool in Den Bosch gedaan waar ik in 1993 afgestudeerd ben in de Nederlandse Landbouw.

Na een aantal jaren buitenshuis gewerkt te hebben als bedrijfsleider op diverse agrarische bedrijven, ben ik in maatschap gegaan met mijn ouders. Dit bedrijf heb ik overgenomen en ik heb nu 70 melkkoeien en 2000 vleesvarkens. Ook ben ik lokaal en regionaal actief geweest in de belangenbehartiging voor de agrarische sector en dan met name in de Ruimtelijke Ontwikkeling.

In november 2005 was ik betrokken bij de oprichting van BALANS. In 2006 en 2010 was ik lijsttrekker bij de verkiezingen. In 2010 werd ik wethouder en eerste locoburgemeester. In augustus 2013 kwam er door een politiek spel een abrupt einde aan mijn wethouderschap. Vanaf 26 november 2013 was ik weer gemeenteraadslid voor BALANS. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was ik wederom lijsttrekker en tevens wethouderskandidaat voor BALANS. We werden de tweede grootste partij en mochten niet toetreden tot het college. Ik ben nu fractievoorzitter van onze fractie die uit 4 personen bestaat.

Mijn bedrijf is tevens mijn hobby en daarnaast geniet ik enorm van Nederlandse trekpaarden. Zowel de fokkerij als de keuringen hebben mijn interesse en voor de vereniging, KVTH, heb ik zitting in de foktechnische commissie.

Nevenfuncties

Mantelzorger voor mijn beide ouders, die bij mij inwonen.